Lepingu sõlmimise tasu Laenulepingu sõlmimine ja krediidisumma suurendamine (lisalaen) või krediidilimiidi muutmine
Muud tasud ja toimingud
- Taotluse läbivaatamine 0.00 €
- SMS tekstisõnumi saatmine 5.00 €
- Laenurefinantseerimistasu 20.00 €
- Lepingutasu 0 €
- Kokkulepete sõlmimine 30 eurot
Hinnad kehtivad nii tavaposti kui ka E-posti teel saadetud meeldetuletustel.
- Esimene meeldetuletuskiri 10.00 €
- Teine meeldetuletuskiri 23.00 €
- Kolmas meeldetuletuskiri 42.00 €
- Kiri, mis sisaldab infot seoses võlgnevuse edasamisega maksehäireregustrisse 7.00 €
Viivis (arvestatakse tähtajaks tagastamata krediidisummalt)
- Kiirlaenulepingud 0,5 % päevas
- Kokkulepped laenu tasumise osas 1 % päevas
Kliendipoolsel lepingu rikkumisel on OÜ-l Investhaus Pluss õigus kohaldada hinnakirjas sätestatust erinevat tasu.
LISATEENUSED
Digitaalselt allkirjastatud päringu vastuse või tõendi väljastamine ühe andmesubjekti kohta 3.50 €
Dokumendi koopia väljastamine 3.50 €
Tähelepanu! Iga laen on finantskohustus. Mõelge oma otsus hoolikalt läbi, tutvuge laenamise tingimustega ja vajadusel pidage nõu meie spetsialistidega tel: 56680344 või e-post info@laeninvest.ee Laenu tähtaegselt tagastamata jätmine võib endaga kaasa tuua lisakohustusi viiviste ja leppetrahvide näol, mille määrad leiate laenutingimustest .
Created by Digiteenused.ee