KAMPAANIA TIMGIMUSED

 

1. KORRALDAJA

 

Kampaania läbiviijaks on Investhaus Pluss, äriregistrikood: 10900035, juriidiline aadress Pärnu mnt 139D/1, Tallinn (edaspidi Korraldaja). Kampaania tingimused on toodud alljärgnevates reeglites. Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid (edaspidi "Reeglid") ühepoolselt muuta või parandada, avaldades muudatused kodulehel www.laeninvest.ee.

 

2. KAMPAANIA SISU

 

2.1 Kõik isikud, kellel ei ole eelnevalt kliendisuhet (edaspidi „Tarbijad“) võivad osaleda kampaanias. Kampaania periood 15.06 – 31.07.2015 . Kampaania perioodi lõppedes, hiljem laekunud makseid EI arvestata kampaania tingimuste hulka, neile rakenduvad automaatselt Korraldaja tavalised lepingutingimused.

 

3. KAMPAANIA TINGIMUSED

 

3.1 Kampaanias saavad osaleda ainult Tarbijad, kes vastavad Korraldaja kampaania tingimustele.

3.2 Kampaaniast EI SAA osa võtta Tarbijad:

3.2.1 kes ei vasta Korraldaja kampaania tingimustele,

3.2.2 kes on sõlminud Korraldajaga enne kampaania perioodi lepingu,

3.2.3 kes on Korraldaja poolt antud enne kampaania perioodi kohtumenetlusse, kohtutäituri menetlusse.

3.2.4 Kampaania sooduspakkumise summat saab tasuda kampaania perioodil mitmes osas eeldusel, et kampaania lõppkuupäevaks, 31.07.2015 on kogu summa tasutud.

3.4 Kampaania sooduspakkumise summale ei saa koostada maksegraafikut.

3.5 Kampaania Laen on rahasumma, mille Laenuandja laenab Laenusaajale reklaamikampaania raames vastavalt Laenuandja Reklaamikampaania tingimustele. 

 

4. KAMPAANIA KESTUS

 

Kampaania algab 15. juuni ja lõppeb 31. juulil 2015.a. (kaasaarvatud)

 

5. KAMPAANIA TERRITOORIUM

 

Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

 

6. MUUD SÄTTED

 

6.1 Kõik Kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.

 

6.2 Kampaania perioodil nõustuvad Tarbijad järgima käesolevaid Reegleid ning Korraldaja otsuseid, mis on kõikides kampaania seonduvates küsimustes lõplikud.

 

6.3 Korraldajal on õigus vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel Kampaania ühepoolselt katkestada, teavitades sellest mõistliku aja jooksul www.laeninvest.ee kodulehel.

 

6.4 Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaaniat läbiviiva ettevõttele e-maili teel: infolaeninvest.ee või posti aadressil: Investhaus Pluss OÜ, Pärnu mnt 139 D/1, Tallinn, 11317; märksõnaga "Kampaanialaen".

 

Lisainfo Kampaania kohta on kättesaadav klienditeeninduse infotelefonil 56680344.

 

 

 

 

Tähelepanu! Iga laen on finantskohustus. Mõelge oma otsus hoolikalt läbi, tutvuge laenamise tingimustega ja vajadusel pidage nõu meie spetsialistidega tel: 56680344 või e-post info@laeninvest.ee Laenu tähtaegselt tagastamata jätmine võib endaga kaasa tuua lisakohustusi viiviste ja leppetrahvide näol, mille määrad leiate laenutingimustest .
Created by Digiteenused.ee