Panga rekvisiidid
Saaja OÜ Investhaus Pluss
Swed IBAN: EE812200221023062574
SEB IBAN: EE331010220031706017
Selgitus Laenuleping nr."Teie lepingu number" pikendamise tasu
Summa Summa tuleb valida allolevast lahtrist.
NB: Viitenumbri lahter jätta tühjaks.
LAENU PIKENDAMISE TASUD
LAENUSUMMA PIKENDAMINE 15 PÄEVA PIKENDAMINE 30 PÄEVA
30 EUR 3 EUR 6 EUR
50 EUR 5 EUR 10 EUR
100 EUR 15 EUR 20 EUR
150 EUR 25 EUR 30 EUR
200 EUR 35 EUR 40 EUR
250 EUR 40 EUR 50 EUR
300 EUR 45 EUR 60 EUR
Tähelepanu! Iga laen on finantskohustus. Mõelge oma otsus hoolikalt läbi, tutvuge laenamise tingimustega ja vajadusel pidage nõu meie spetsialistidega tel: 56680344 või e-post info@laeninvest.ee Laenu tähtaegselt tagastamata jätmine võib endaga kaasa tuua lisakohustusi viiviste ja leppetrahvide näol, mille määrad leiate laenutingimustest .
Created by Digiteenused.ee