Panga rekvisiidid
Saaja OÜ Investhaus Pluss
Swed IBAN: EE812200221023062574
SEB IBAN: EE331010220031706017
Selgitus Lepingu number
NB: Viitenumbri lahter jätta tühjaks.

Täiendavate küsimuste puhul palume helistada 56680344 või saata email info@laeninvest.ee

Tähelepanu! Iga laen on finantskohustus. Mõelge oma otsus hoolikalt läbi, tutvuge laenamise tingimustega ja vajadusel pidage nõu meie spetsialistidega tel: 56680344 või e-post info@laeninvest.ee Laenu tähtaegselt tagastamata jätmine võib endaga kaasa tuua lisakohustusi viiviste ja leppetrahvide näol, mille määrad leiate laenutingimustest .
Created by Digiteenused.ee